Przykładowa prezentacja 360° roweru Kross wykonana na potrzeby zapytania ofertowego od potencjalnego zleceniodawcy.

36 zdjęć wykonanych co 10°.

Dostarczona została sekwencja plików w formacie JPG o wymiarach 2400 × 1600 px.